IoT โซลูชั่น

SOLUTIONS

ระบบที่ช่วย “แก้ปัญหา” ในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาได้ความต้องการของลูกค้า

โซลูชั่น (Solutions)

คือการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ “แก้ปัญหา” ของลูกค้า ระบบที่รวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีหลายรูปแบบ เป็นโปรแกรมหรือระบบหนึ่งๆ ก็ได้ นำมาจัดรวมกัน เพื่อตอบสนองการใช้งานของธุรกิจ

โซลูชั่นส่วนหนึ่งของ Shadow

• ระบบอ่านค่าเครื่องชั่งน้ำหนัก
• ระบบกล้องโซล่าเซลล์