Shadow v

ผลิตภัณฑ์ติดตามยานพาหนะแบบออนไลน์รองรับการติดเซนเซอร์ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าและสามารถควบคุมการทำงานของรถได้

คุณสมบัติ
• ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย GSM ด้วยเทคโนโลยี 3G/4G
• แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติได้รวดเร็ว
• รองรับการต่อเซนเซอร์ต่าง ๆ
• ตามความต้องการของลูกค้า
• ส่งข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันแบบเรียลไทม์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Web และ Mobile Application
• ค่าความคลาดเคลื่อนในการแสดงตำแหน่ง 1.5 เมตร

ขนาด
67 x 145 x 30.78 มม.

น้ำหนัก
102 กรัม

ดาวน์โหลดโบชัวร์

คุณสมบัติของอุปกรณ์ GPS SHADOW - V

ติดตั้งยานพาหนะได้ทุกประเภท

มีความเสถียรและแม่นยำสูง

ตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของรถแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถบริหารจัดการได้ง่ายๆ ผ่านเว็บ และแอปพลิเคชันบนมือถือ

สามารถวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุได้

มีแบตเตอรี่สำรองที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รองรับการดูข้อมูลย้อนหลัง

ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กรมการขนส่งทางบก

รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น เครื่องรูดบัตร เซนเซอร์เปิด-ปิดประตู เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน และเซนเซอร์อื่น ๆ