ร่วมงานกับเรา

ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ ทันสมัย กระตือรือร้น ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
มาร่วมทีมบริหารและพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ถ้าคุณพร้อมเราจะไปด้วยกัน

ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ ทันสมัย กระตือรือร้น ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มาร่วมทีมบริหารและพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ถ้าคุณพร้อมเราจะไปด้วยกัน

การสมัครงาน

ขั้นตอนการสมัครงาน

สมัครงานได้ในตำแหน่งที่สนใจและเหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ในงานอาชีพ

ขั้นตอนการคัดเลือก

กรณีที่คุณสมบัติเบื้องต้นผ่าน แผนกทรัพยากรมนุษย์จะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์งาน

ขั้นตอนการประกาศผลการคัดเลือก

เมื่อผ่านขั้นตอนการคัดเลือกแล้วส่วนแผนกทรัพยากรมนุษย์จะแจ้งผลการคัดเลือกทางโทรศัพท์หรืออีเมลไปยังผู้สมัครภายใน 10 วันทำการ

ช่องทางการสมัครอื่น ๆ

สมัครผ่านอีเมล

สมัครผ่าน LINE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม