ระบบติดตามรถอัจฉริยะ

GPS SHADOW TRACKING

อุปกรณ์จีพีเอส ระบุพิกัดตำแหน่งรถ สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ และรายงานผลการใช้งานรถได้ทันที

เมื่อคุณ…ประสบปัญหากับการควบคุมการใช้งานรถ

เทคโนโลยี Real-time   GPS Tracking   System คือคำตอบที่คุณมองหา ด้วยการทำงานของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กร่วมกับดาวเทียมบอกพิกัด (GPS) สามารถส่งพฤติกรรมการใช้งานรถที่น่าสนใจมาให้ผู้ควบคุมทราบรายละเอียดการทำงานของรถ เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน, เส้นทางการเดินรถย้อนหลัง, ความเร็วในการใช้งานรถ, การจอดรถไม่ดับเครื่อง โดยข้อมูลต่างๆ จะเก็บไว้ในหน่วยความจำ ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อมาประมวลผล เพื่อผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานและหาวิธีปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานรถ

หลากหลายรูปแบบรายงานสรุป
เพื่อการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ

• รายงานพฤติกรรมที่สำคัญ
• แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถ
• รายงานกราฟสรุปการใช้งานรถ
• รายงานกราฟเดินทางรายวัน
• รายงานกรมการขนส่งทางบก
• และรายงานอื่นๆ อีกมากกว่า 150 รายงาน

ระบบการทำงานของระบบติดตามยานพาหนะ
SHADOW Network System

ระบบการทำงานของระบบติดตามยานพาหนะ SHADOW Network System

1. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking ภายในรถ อุปกรณ์จะจับสัญญาณดาวเทียม เพื่อระบุตำแหน่ง เวลา ความเร็ว

2. การส่งข้อมูลดังกล่าว ผ่านเครือข่ายสื่อสารจากผู้ให้บริการ เพื่อทำการสำรองข้อมูลบนระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ ซึ่งมีความปลอดภัยสูง

3. ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลแบบเรียลไทม์

4. ลูกค้าสามารถเลือกดูข้อมูลได้สองรูปแบบ ดังต่อไปนี้ Web/Mobile App Monitor สามารถดูข้อมูลได้ที่   www.shadow.co.th

5. ระบบจะทำการประมวลผลโดยโปรแกรม เพื่อรายงานข้อมูลการใช้งานรถ เช่น ตำแหน่ง เส้นทางการเดินรถ เพื่อผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานและหาวิธีปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานรถ และแสดงในรูปแบบรายงานได้

คุณสมบัติของระบบ Gps Shadow Tracking

• ติดตั้งได้กับรถทุกประเภท เช่น รถเครื่องจักร, รถบรรทุก, รถสิบล้อ, รถโดยสาร, รถโรงเรียน, รถรับส่งพนักงาน, รถพยาบาล, รถตู้, รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น

• รู้ตำแหน่งปัจจุบันของรถได้แบบ Real-time

• ระบบแจ้งเตือน เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ

• มีระบบรายงานหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานตามความต้องการของแต่ละองค์กร และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุได้

• ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ Gps Shadow Tracking

• ควบคุมการใช้ยานพาหนะที่ผิดวัตถุประสงค์ ลดการสิ้นเปลืองในการใช้ความเร็วเกินกำหนด, จอดรถติดเครื่องเปิดแอร์นอน, ขับรถออกนอกเส้นทาง, การขโมยน้ำมัน, โกงบิล

• ควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถ ทำงานได้เต็มเวลาเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับธุรกิจ ลดต้นทุนขนส่ง 10 – 30%

• เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้าและการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการตรวจสอบเวลาเข้าถึงที่หมาย ระยะเวลาที่ใช้ในการจอดในแต่ละลูกค้า (สามารถกำหนดที่ตั้งของลูกค้าในแผนที่ได้เองทันที)

• ลดการทุจริต โดยการตรวจสอบอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น การเปิด-ปิดประตูขนส่งสินค้า, การตรวจสอบระดับลูกลอยในถังน้ำมัน