บริการของเรา

ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนา
ต่อยอดระบบหรือรายงานเพื่อให้เข้ากับระบบงานของท่าน

ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาต่อยอดระบบหรือรายงานเพื่อให้เข้ากับระบบงานของท่าน

ระบบติดตามรถอัจฉริยะ

GPS SHADOW TRACKING

กล้องติดรถ 

SHADOW DVR

ซอฟต์แวร์

SOFTWARE

IoT โซลูชั่น

IoT SOLUTIONS