ระบบกล้อง AI ตรวจจับพฤติกรรมความเสี่ยงพนักงานขับรถ (Streamax Mobile DVR)

1. Supports 4 channels AHD+1 channel 720P
2. Supports Hard disk for main recording
3. Supports GPS for location tracking
4. Supports WIFI for video files download (Optional)
5. Built-in 3G/4G for live view and remote management (Optional)
6. Vibration-resistant design to meet various environment needs
7. Supports USB2.0 high speed backup
8. Supports data recovery technology

ดาวน์โหลดโบชัวร์

Driver Status Monitoring

การตรวจจับพฤติกรรมความเสี่ยง

Driver Fatigue Detection

Phone Detection

Smoking Detection

Driver Distraction Detection

การแสดงผลผ่านระบบ

Real-time Streaming

Playback & Download Record

ประโยชน์จาก Streamax Mobile DVR

การป้องกันอุบัติเหตุ

การจัดการเชื้อเพลิง

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ GPS

ซ่อมบำรุง/การจัดการ

ทักษะและพฤติกรรม ของผู้ขับขี่

รายงานแดชบอร์ด