บริการของเรา

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาต่อยอดระบบหรือรายงานเพื่อให้เข้ากับระบบงานของท่าน

รับวิจัยพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 11 ปีทางด้านการออกแบบและผลิตฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

รับวิจัยพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์

บริษัท ฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานในการควบคุมฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้แสดงผลและออกรายงานที่สามารถใช้ในการตรวจสอบและวางแผนงานตามที่ลูกค้าต้องการ

ผลงานที่ผ่านมา

จากประสบการณ์ยาวนานในด้านการวิจัยพัฒนา ประกอบกับการควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะของ SHADOW GPS Tracking เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในคุณภาพจากลูกค้า ทั้งในภาคชนเอกชน หน่วยงานของราชการ และภาคขนส่งอุตสาหกรรมทั่วประเทศ