ร่วมงานกับเรา

ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ ทันสมัย กระตือรือร้น ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มาร่วมทีมบริหารและพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ถ้าคุณพร้อมเราจะไปด้วยกัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครตำแหน่ง Programmer / Java Programmer

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
- ประสบการณ์: 0-6 ปี (ยินนดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- มีทักษะดังนี้ : Java, JSP, Javascipt, JQuery, MySQL, Json, OOP
- เรียนรู้ค้นคว้าด้วยตัวเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์
- ทำงานเป็นทีมได้
- รับแรงกดดันได้ดี
- มีความพยายามเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้