ร่วมงานกับเรา

ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ ทันสมัย กระตือรือร้น ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มาร่วมทีมบริหารและพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ถ้าคุณพร้อมเราจะไปด้วยกัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานเอกสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบงานเอกสารภายในบริษัท
- สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีทัศนิคติที่ดีกับงาน
- ทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย