ร่วมงานกับเรา

ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ ทันสมัย กระตือรือร้น ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มาร่วมทีมบริหารและพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ถ้าคุณพร้อมเราจะไปด้วยกัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครตำแหน่ง Technical Support Engineer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
- มีความสามารถเรียนรรู้และเข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้
- สามารถใช้ โปรแกรม MS ได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา
- มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ในการทำงาน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้
- สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้