ในปัจจุบัน SHADOW ยังรองรับการเพิ่มฟังก์ชั่นและอุปกรณ์เสริมใหม่ ๆ ตามความก้าวหน้าของนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อให้ตรงกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละรายได้เป็นอย่างดีด้วยหลักการบริการด้วยหัวใจ และคำนึงถึงผู้ใช้ให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

บริษัท ฯ จึง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุก ๆ ท่าน และยังคงถูกเลือกให้เป็นผู้ดูแลและให้บริการตลอดมา ทั้งนี้บริษัท ฯ ยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วมั่นคงและเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูล

บริษัท ฯ ยินดีตอบข้อสงสัยในทุกคำถามและยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้ในเวลาทำการ หรือส่งคำถาม/ข้อสงสัยทางอีเมล