SHADOW-V

สามารถตรวจสอบระดับน้ำมัน อุณหภูมิ และรองรับการติดตั้งอุกรณ์ในรถ เพื่อตรวจสอบการโจรกรรม มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง เซ็นเซอร์วัดอัตราเร่งและสามารถโทรหาคนขับรถได้ทันที

กล้องติดรถยนต์ระบบ 3G พร้อมอุปกรณ์เสริม

ตัวกล้องเป็นระบบ Infarate สามารถถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้สามารถดูพฤติกรรมคนขับรถกรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อเป็นหลักฐาน, เครื่องอ่านบัตร จะมีเสียงเตือนหากมีการสตาร์ทเครื่องและไม่ทำการรูดใบอนุญาติขับรถ โดยข้อมูลจะถูกส่งขึ้นกรมขนส่งทางบก

OUR CLIENTS & RECENTLY WORKS

จากประสบการณ์ยาวนานในด้านการวิจัยพัฒนา ประกอบกับการควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ แอ็บโซลูท โซลูชั่น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-184-2332